Jobs

Aiming for a career in the Netherlands in cycling inclusive mobilty? If you are a talented bicycle fanatic we invite you to send over your CV and motivation to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We often share open applications with the members of our network.

The Dutch Cycling Embassy team is continuously looking for interns. Please find the internship details below:  

Stage @ Dutch Cycling Embassy

Stage @ Dutch Cycling Embassy

Wie zijn wij?
De Dutch Cycling Embassy is een publiek private samenwerking die als doel heeft het internationaal promoten van het Nederlandse fietsen. Dagelijks ontvangt het bureau van de Dutch Cycling Embassy verzoeken vanuit de hele wereld om de Nederlandse kennis en ervaring te delen. De Dutch Cycling Embassy biedt een netwerk aan Nederlandse bedrijven, kennis instituten, NGO’s en overheidsorganisaties om aan deze verzoeken tegemoet te komen. De Dutch Cycling Embassy valt onder Connekt, het onafhankelijke netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit.

Volg jij één van deze studies en zoek je per augustus / september een stageplek? Lees dan snel verder!
- (Duurzame) Mobiliteit;
- (International) Built Environment;
- Leisure management;
- Marketing & Communicatie;
- International Business Management.

(Duurzame) Mobiliteit:
Je loopt warm voor onderzoek waarmee je een bijdrage levert aan leefbare steden middels het stimuleren van fietsen als transportmiddel. Je bent pro actieve vervoermiddelen en wilt je inzetten om deze modaliteiten wereldwijd extra onder de aandacht te brengen.

Marketing & Communicatie:
Gevraagd wordt om ondersteuning bij invulling van het social media beleid, ontwikkeling van marketing communicatiemiddelen, opzet CMS en het verrichten van hand- en spandiensten op het gebied van marketing & communicatie voor de Dutch Cycling Embassy en haar deelnemers.

International Business, Events & Strategy:
Gevraagd wordt om ondersteuning bij het opstellen van programma’s voor internationale delegaties, begeleiden van internationale delegaties, intake van (internationale) opdrachten en het uitvoeren van een internationale marktverkenning voor de Dutch Cycling Embassy en haar deelnemers.

Wat verwachten wij van jou?
- Kennisniveau hbo of universitair;
- Zelfstandig kunnen werken op basis van vertrouwen;
- Vlotte pen (zowel Nederlands- als Engelstalig);
- Affiniteit met fietsen;
- Hands on mentaliteit;
- Gastvrije instelling;
- Assertieve en proactieve houding;
- Meertaligheid is een pré;
- Beschikbaar voor minimaal 5 maanden en minimaal 3 dagen per week (september 2017 - januari 2018).

Wat je van ons kunt verwachten:
Wij bieden een internationale en dynamische werkplek met veel ruimte voor eigen initiatief.

Praktisch:
Standplaats is ons kantoor aan Ezelsveldlaan 59, Delft. Er is een stagevergoeding beschikbaar. Woon-werk reiskosten zijn voor eigen rekening… maar we hopen natuurlijk dat je op de fiets komt! ;-)

Geïnteresseerd?
Graag ontvangen we je motivatie en CV! Contactpersoon is José Oudijk. Klik op de envelop om te mailen naar José.

Internship @ Dutch Cycling Embassy

Internship @ Dutch Cycling Embassy

Who are we?
The Dutch Cycling Embassy is an intermediary between the demand for Dutch cycling expertise and Dutch parties that can deliver. The Dutch Cycling Embassy is a public private network for sustainable bicycle inclusive mobility. We represent the best of Dutch Cycling: knowledge, experience and experts offered by private companies, NGO’s, research institutions, national and local governments.
Dutch Cycling Embassy is a part of Connekt, the independent network for smart, sustainable and social mobility. Visit https://www.connekt.nl/en for more information.

Are you currently following one of the below studies? Are you looking for an internship starting this summer/fall? Continue reading!
- (Sustainable) Mobility;
- (International) Built Environment;
- Leisure management;
- Marketing & Communication;
- International Business Management.

(Sustainable) Mobility:
You are into researching and would love to contribute to creating more livable and sustainable cities through cycling. You believe in the active transport modalities and would like to use your skills to promote these modes of transport worldwide.

Marketing & Communication:
We would love to meet you if you would want to contribute to our (social) media approach, the development of the marketing/ communication tools, our website (CMS) and any related tasks regarding marketing & communication of the Dutch Cycling Embassy and our members.

International Business, Events & Strategy:
Are you internationally oriented? Are you good at planning and interacting with different cultures? We’d ask you to create study tour programs for international delegations and also you would accompany these groups. Intakes of (international) requests and the execution of market exploration could be part of your assignment too.

What do we expect from you?
- BSC or MCS;
- Being able to work independent, based on trust;
- Affinity with cycling;
- Hands-on mentality;
- Hospitable attitute;
- Assertive and proactive;
- You are able to fluently communicate on business level in English (other language is a plus);
- Available for at least 5 months - minimum of 3 days per week (September 2017 – January 2018).

What you can expect from us…
We offer an international and dynamic internship with room to act on your own initiative.

Practical:
Our office is in Delft (Ezelsveldlaan 59). We offer a compensation. Travel costs (home-office) will not be reimbursed. But off course it would be best if you came to our office by bike… ;-)

Interested?
We’d love to receive your motivation and CV. Contact person is José Oudijk, click on the envelope to e-mail José.

Welcome to the Dutch Cycling Embassy. This site uses cookies, read our
I accept cookies from this website
Accept